Ариун Библи, 2004

1 Тесалоник 1:7 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Ингэж та нар Македони болон Ахай дахь бүх итгэгчдэд үлгэр дуурайл болов.

1 Тесалоник 1

1 Тесалоник 1:3-8