Ариун Библи, 2004

1 Самуел 6:8 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

ЭЗЭНий авдрыг авч, тэргэн дээр тавь. Гэмийн тахил болгон Бурханд буцаах алтан эдлэлээ хайрцагт хийж, авдрын хажууд тавь. Дараа нь үүнийг зөнд нь явуулагтун.

1 Самуел 6

1 Самуел 6:4-15