Ариун Библи, 2004

1 Самуел 5:9 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Түүнийг Гатад аваачсаны дараа Бурханы мутар энэ хотын эсрэг аймшигтай үймээн авчран, Бурхан энэ хотын хүмүүсийг хөгшин, залуугүй зовоож, тэд бүгд хавдар өвчтэй болов.

1 Самуел 5

1 Самуел 5:3-12