Ариун Библи, 2004

1 Самуел 31:13 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэгээд тэдний ясыг авч, Иабеш дахь сухай модны доор оршуулан, долоо хоног мацаг барив.

1 Самуел 31

1 Самуел 31:3-13