Ариун Библи, 2004

1 Самуел 31:11 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Иабеш-Гилеадын оршин суугчид филистчүүдийн Саулд юу хийснийг сонсоод,

1 Самуел 31

1 Самуел 31:9-13