Ариун Библи, 2004

1 Самуел 22:19 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэр тахилч нарын хот Нобыг, тэндхийн эрэгтэй эмэгтэй, нялхас хүүхэд, мөн үхэр, илжиг болон хонийг нь илдний ирээр устгав.

1 Самуел 22

1 Самуел 22:10-23