Ариун Библи, 2004

1 Самуел 13:23 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Филистчүүдийн цэргийн анги Михмашийн гармаар гарав.

1 Самуел 13

1 Самуел 13:17-23