Ариун Библи, 2004

1 Петр 3:3 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Та нарын үс сүлжилт, алтан эдлэл зүүх, эсвэл хувцаслалт гэх мэт чимэглэл чинь зөвхөн гадна талын үзэмж бүү байг.

1 Петр 3

1 Петр 3:1-5