Ариун Библи, 2004

1 Коринт 2:9 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Гэвч“Нүдэнд үзэгдээгүй, чихэнд сонсогдоогүй,Хүний санаанд ороогүй юмсыгБурхан Өөрийг нь хайрладаг хүмүүст бэлджээ”гэж бичигдсэн ёсоор болжээ.

1 Коринт 2

1 Коринт 2:4-16