Ариун Библи, 2004

1 Иохан 2:18 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Нялхас аа, энэ бол эцсийн цаг. Христийг эсэргүүцэгч нь ирж байна гэж та нар сонссончлон, одоо ч гэсэн Христийг эсэргүүцэгчид олноороо гарч ирж байна. Энэ нь эцсийн цаг гэдгийг бид үүнээс мэднэ.

1 Иохан 2

1 Иохан 2:9-28