Malagasy Bible

Titosy 3:12 Malagasy Bible (MG1865)

Rehefa maniraka an'i Artema ny Tykiko ho atỳ aminao aho, dia mazotoa hankany amiko any Nikopolia ianao, fa mikasa handany ny ririnina any aho.

Titosy 3

Titosy 3:7-15