Malagasy Bible

Romana 12:2 Malagasy Bible (MG1865)

Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao; fa miovà amin'ny fanavaozana ny saina, hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra, dia izay tsara sady ankasitrahana no marina.

Romana 12

Romana 12:1-4