Malagasy Bible

Nomery 29:36 Malagasy Bible (MG1865)

Ary izao no atero ho fanatitra odorana, dia fanatitra atao amin'ny afo ho hanitra ankasitrahana ho an'i Jehovah: vantotr'ombilahy iray sy ondrilahy iray ary zanak'ondry fito, izay iray taona avy sady tsy misy kilema,

Nomery 29

Nomery 29:35-39