Malagasy Bible

Joda 1:23 Malagasy Bible (MG1865)

ary ny sasany kosa sariho avy amin'ny afo no famonjy azy; ary ny sasany indray amindrao fo amin-tahotra, ka mankahalà na dia ny akanjo voapentimpentin'ny nofo aza.

Joda 1

Joda 1:17-25