Malagasy Bible

Jaona 14:23 Malagasy Bible (MG1865)

Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Raha misy tia Ahy, dia hitandrina ny teniko izy; ary ny Raiko ho tia azy, ary hankao aminy Izahay ka honina ao aminy.

Jaona 14

Jaona 14:21-26