Malagasy Bible

2 Tantara 24:1 Malagasy Bible (MG1865)

Fito taona no niainan'i Joasy, fony izy vao nanjaka, efa efa-polo taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary ny anaran-dreniny dia Zibia, avy any Beri-sheba.

2 Tantara 24

2 Tantara 24:1-5