Latviešu Jaunā Derība

Titam 3:7 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Lai, attaisnoti Viņa žēlastībā, mēs kļūtu cerētās mūžīgās dzīves mantinieki.

Titam 3

Titam 3:5-11