Latviešu Jaunā Derība

Titam 3:3 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Jo arī mēs kādreiz bijām neapdomīgi, neticīgi, maldījāmies, kalpojām dažādām kārībām un priekiem, dzīvojām ļaunprātībā un skaudībā, paši nīstami, cits citu nīdām.

Titam 3

Titam 3:2-11