Latviešu Jaunā Derība

Titam 3:11 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Jo tu zini, ka tāds ir atkritējs un grēko. Tas pazudina pats sevi.

Titam 3

Titam 3:9-15