Latviešu Jaunā Derība

Titam 2:8 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Taviem vārdiem jābūt patiesiem un nevainojamiem, lai pretinieks paliktu kaunā, nevarēdams neko ļaunu par mums pateikt.

Titam 2

Titam 2:3-14