Latviešu Jaunā Derība

Titam 2:6 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Tāpat jaunākos vīriešus pamudini, lai tie būtu godprātīgi!

Titam 2

Titam 2:5-12