Latviešu Jaunā Derība

Titam 2:4 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Lai pamāca jaunākās gudrībā, mīlēt savus vīrus un savus bērnus,

Titam 2

Titam 2:1-12