Latviešu Jaunā Derība

Romiešiem 8:7 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Jo miesas gudrība ir naidīga Dievam; tā nepakļaujas Dieva likumam, nedz tā to spēj.

Romiešiem 8

Romiešiem 8:1-8