Latviešu Jaunā Derība

Romiešiem 5:20 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Bet starpā nācis likums, lai grēks ietu vairumā; bet kur pārpilnībā grēks, tur vēl lielākā pārpilnībā ir žēlastība,

Romiešiem 5

Romiešiem 5:11-21