Latviešu Jaunā Derība

Romiešiem 2:2 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Mēs zinām, ka Dievs spriež taisnīgu tiesu tiem, kas tā dara.

Romiešiem 2

Romiešiem 2:1-3