Latviešu Jaunā Derība

Mateja Evaņģēlijs 9:27 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Un kad Jēzus no turienes gāja tālāk, Viņam sekoja divi aklie, saukdami un sacīdami: Dāvida Dēls, apžēlojies par mums!

Mateja Evaņģēlijs 9

Mateja Evaņģēlijs 9:24-31