Latviešu Jaunā Derība

Mateja Evaņģēlijs 23:25 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Bēdas jums, rakstu mācītāji un farizeji, jūs liekuļi, jo jūs tīrāt biķera un bļodas ārpusi, bet savā iekšienē jūs esat pilni laupījuma un netīrības.

Mateja Evaņģēlijs 23

Mateja Evaņģēlijs 23:24-32