Latviešu Jaunā Derība

Mateja Evaņģēlijs 23:15 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Bēdas jums, rakstu mācītāji un farizeji, jūs liekuļi, jo jūs apstaigājat jūru un sauszemi, lai iegūtu kaut vienu jūdu ticībai; un, kad tas noticis, tad jūs padarāt viņu par elles mantinieku, divreiz ļaunāku, nekā jūs paši.

Mateja Evaņģēlijs 23

Mateja Evaņģēlijs 23:5-22