Latviešu Jaunā Derība

Mateja Evaņģēlijs 2:14 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Viņš, uzcēlies naktī, paņēma Bērnu un Viņa māti un aizgāja uz Ēģipti.

Mateja Evaņģēlijs 2

Mateja Evaņģēlijs 2:9-16