Latviešu Jaunā Derība

Mateja Evaņģēlijs 10:25 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Māceklim pietiek, ja viņš kļūst tāds kā viņa mācītājs, un kalps - kā viņa kungs. Ja nama tēvu sauca par Belcebulu, tad jo vairāk viņa mājiniekus.

Mateja Evaņģēlijs 10

Mateja Evaņģēlijs 10:19-29