Latviešu Jaunā Derība

Marka Evaņģēlijs 8:17 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

To nomanīdams, Jēzus sacīja viņiem: Ko jūs domājat, ka jums maizes nav? Vai jūs vēl nemanāt, nedz noprotat? Vai jums sirds vēl nocietināta?

Marka Evaņģēlijs 8

Marka Evaņģēlijs 8:16-25