Latviešu Jaunā Derība

Marka Evaņģēlijs 12:40 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Kas garu lūgšanu iemesla dēļ aprij atraitņu namus; šie saņems smagāku sodu.

Marka Evaņģēlijs 12

Marka Evaņģēlijs 12:32-44