Latviešu Jaunā Derība

Marka Evaņģēlijs 12:26 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Bet par mirušajiem, ka viņi celsies augšām, vai neesat lasījuši Mozus grāmatā, kā Dievs tam pie ērkšķu krūma runājis, sacīdams: Es esmu Ābrahama Dievs un Īzāka Dievs, un Jēkaba Dievs?

Marka Evaņģēlijs 12

Marka Evaņģēlijs 12:19-35