Latviešu Jaunā Derība

Lūkas Evaņģēlijs 7:17 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Un šī vēsts par Viņu izpaudās visā Jūdejā un visā apgabala apkārtnē.

Lūkas Evaņģēlijs 7

Lūkas Evaņģēlijs 7:8-23