Latviešu Jaunā Derība

Lūkas Evaņģēlijs 4:29 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Un tie cēlās un izmeta Viņu no pilsētas ārā, un noveda Viņu līdz kalna virsotnei, uz kura to pilsēta bija celta, lai Viņu nogrūstu zemē.

Lūkas Evaņģēlijs 4

Lūkas Evaņģēlijs 4:24-36