Latviešu Jaunā Derība

Lūkas Evaņģēlijs 18:12 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Es gavēju divreiz nedēļā un dodu desmito tiesu no visa, kas man ir.

Lūkas Evaņģēlijs 18

Lūkas Evaņģēlijs 18:2-22