Latviešu Jaunā Derība

Lūkas Evaņģēlijs 11:17 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Bet Viņš, redzēdams to domas, sacīja tiem: Ikviena valsts, kas savā iekšienē sašķēlusies, sabrūk, un nams gāžas pāri namam.

Lūkas Evaņģēlijs 11

Lūkas Evaņģēlijs 11:9-20