Latviešu Jaunā Derība

Lūkas Evaņģēlijs 10:21 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Tanī pat brīdī Viņš gavilēja Svētajā Garā un sacīja: Es godāju Tevi, Tēvs, debess un zemes Kungs, ka Tu to apslēpi gudrajiem un mācītājiem, bet atklāji mazajiem! Tiešām, Tēvs, jo tas Tev tā labpaticis!

Lūkas Evaņģēlijs 10

Lūkas Evaņģēlijs 10:20-31