Latviešu Jaunā Derība

Kolosiešiem 1:13 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Viņš izglāba mūs no tumsības varas un pārcēla sava mīļā Dēla valstībā.

Kolosiešiem 1

Kolosiešiem 1:6-23