Latviešu Jaunā Derība

Jūdas 1:8 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Tāpat arī šie apgāna miesu, nicina augstāko Valdnieku, zaimo majestāti.

Jūdas 1

Jūdas 1:4-9