Latviešu Jaunā Derība

Jūdas 1:7 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Kā Sodoma, Gomora un apkārtējās pilsētas, kas līdzīgi šīm nodevās netiklībai un padevās pretdabīgām miesas kārībām, ir kļuvušas par piemēru, izciezdamas mūžīgās uguns sodu,

Jūdas 1

Jūdas 1:1-9