Latviešu Jaunā Derība

Jūdas 1:17 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Bet jūs, vismīļie, atcerieties vārdus, ko jums mūsu Kunga Jēzus Kristus apustuļi iepriekš sacījuši!

Jūdas 1

Jūdas 1:12-23