Latviešu Jaunā Derība

Jūdas 1:16 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Tie ir kurnētāji, kas sūdzas par savu likteni un dzīvo savās kārībās. To mute runā augstprātību, glaimojot cilvēkiem sava labuma dēļ.

Jūdas 1

Jūdas 1:13-17