Latviešu Jaunā Derība

Jēkaba 3:1 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Mani brāļi, daudzi netopiet mācītāji, zinādami, ka jūs nokļūsiet bargākā tiesā,

Jēkaba 3

Jēkaba 3:1-11