Latviešu Jaunā Derība

Jēkaba 1:25 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Bet kas uzmanīgi ieskatās pilnīgās brīvības likumā un paliek tanī, tas nav palicis aizmāršīgs klausītājs, bet darba darītājs, tas būs svētīgs savā darbībā.

Jēkaba 1

Jēkaba 1:15-27