Latviešu Jaunā Derība

Jāņa Evaņģēlijs 10:22 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Tad bija svētnīcas iesvētīšanas svētki Jeruzalemē, un bija ziema.

Jāņa Evaņģēlijs 10

Jāņa Evaņģēlijs 10:12-32