Latviešu Jaunā Derība

Jāņa Atklāsmes 8:10 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Un trešais eņģelis bazūnēja: un no debesīm krita liela zvaigzne, degdama kā lāpa; tā nokrita uz trešās upju un ūdens avotu daļas.

Jāņa Atklāsmes 8

Jāņa Atklāsmes 8:2-12