Latviešu Jaunā Derība

Jāņa Atklāsmes 4:4 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Un ap troni divdesmit četri sēdekļi, un sēdekļos sēdēja divdesmit četri sentēvi, ietērpti baltās drānās un viņu galvās zelta kroņi.

Jāņa Atklāsmes 4

Jāņa Atklāsmes 4:1-5