Latviešu Jaunā Derība

Jāņa Atklāsmes 20:3 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Un iemeta to bezdibenī, un aizslēdza to, un aizzīmogoja, lai tas vairs nepieviltu tautas, iekams būs pagājuši tūkstoš gadi. Pēc tam viņam īslaicīgi jātop atraisītam.

Jāņa Atklāsmes 20

Jāņa Atklāsmes 20:2-5