Latviešu Jaunā Derība

Jāņa Atklāsmes 20:12 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Tad es redzēju mirušos, lielus un mazus, stāvam troņa priekšā; un grāmatas tika atvērtas. Tika atvērta vēl cita, kas ir dzīvības grāmata. Tad mirušie tika tiesāti pēc tā, kas rakstīts grāmatās attiecīgi viņu darbiem.

Jāņa Atklāsmes 20

Jāņa Atklāsmes 20:10-15